En film om studiopubliken i våra mest populära svenska TV-program. Om dem som alltid är där, men aldrig syns. Och just det, med ett soundtrack att dö för.

Jag filmade ungefär hälften av materialet, och ansvarade för klippningen av filmen. Se den gärna här: